Andrea Land a.land@vathorstcollege.nl

Mijn naam is Andrea Land en ik werk sinds drie schooljaren met veel plezier
als Native Speaker Duits op het Vathorst College. Oorspronkelijk kom ik
uit Düsseldorf in Duitsland en woon nu sinds elf jaar met mijn man en onze twee kinderen, die we tweetalig opvoeden, in Amersfoort. Naast mijn moedertaal Duits ben ik altijd dol op talen geweest. Ik ben afgestudeerd als internationaal bedrijfseconoom met Engels en Frans en heb ook in Engeland en Frankrijk gestudeerd. Het thema van mijn afstudeeropdracht was ‘taal in de internationaal reclame’. Nadat ik jaren in de reclame en promotie gewerkt heb, probeer ik nu mijn enthousiasme voor de Duitse taal naar de leerlingen van de 2e en 3e klas van het Vathorst College over te brengen. Het creëren van een gezellige en veilige sfeer waarin de leerlingen durven te spreken, vind ik hiervoor belangrijk. Afgelopen jaar heb ik aan het jaartraject “Didactisch Coachen” mee mogen doen en met een certificaat kunnen afsluiten. Ik ben er zeker van dat dit voor mijn werk met de leerlingen van meerwaarde zal zijn.

Privacy statement Cookie statement