Angela Rekveld a.rekveld@vathorstcollege.nl

Sinds 2012 werk ik met veel plezier op het Vathorst College als Muttersprachlerin Deutsch. Ik begeleid tweede- en derdejaars leerlingen. Mijn taken zijn vooral het oefenen van vaardigheden zoals lezen, luisteren en een goede uitspraak. Dit doe ik in overeenstemming met de opdrachten die de leerling per periode moet vervullen voor het vak Duits. Bij voorkeur werk ik hierbij met spelletjes en didactisch materiaal dat mijn leerlingen aanspreekt en de drempel laag houdt om zich in een moderne vreemde taal te uiten. Het plezier om te leren mag zeker niet te kort komen. De leerlingen kunnen steeds ook buiten de rij een oefenmoment bij mij afspreken.

Privacy statement Cookie statement