Open dag

Op 13 en 15 februari organiseren wij onze open dagen. Er is gelegenheid om lesjes te volgen en te genieten van andere leuke activiteiten. Je krijgt zowel een les in het leerhuis, als een kunstles of les in het science huis. 

Aanmelden voor de open dag is mogelijk via de Open Dag App. Ook vind je daar het hele programma en nieuws over de school. 

Open dag festival

Ben je groep 8 leerling en wil je kennismaken met het Vathorst College? Kom naar onze open dag op dinsdag 13 of donderdag 15 februari!

Het is zover! Je mag op zoek naar een school in het voortgezet onderwijs voor schooljaar 2024-2025. Dat betekent open dagen bezoeken. Ontdek het Vathorst College! Schrijf je in voor onze open dag op 13 of 15 februari 2024 via de Open Dag App. Download de app en selecteer Vathorst College.

Wedden dat jij je hier meteen thuis voelt? Je kunt lesjes volgen en genieten van andere leuke activiteiten.

Aanmelden voor het Vathorst College 2024-2025

Leuk dat u uw kind op onze school wilt aanmelden!

Inschrijven kan online van 25 maart t/m 31 maart 2024. Een complete inschrijving bestaat uit twee onderdelen. Het invullen van het digitale aanmeldformulier via ons aanmeldportaal is de eerste stap. De basisschool vult digitaal het formulier van aanmelding (OKR) bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’ in en deze wordt door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend. Dit formulier wordt door de basisschool verzonden naar onze leerlingenadministratie.

De procedure


Uiterlijk 24 maart

Op de basisschool vindt een adviesgesprek plaats met (de leerling en) de ouders. De basisschool geeft uiterlijk 24 maart een advies aan de ouders. Dit advies is bindend en ouders ondertekenen dit.

Voor 1 april

Ouders ontvangen van de basisschool een overzicht van de gegevens die in OSO zijn geregistreerd. Ook krijgen ouders het formulier ‘Aanmelding bij het voortgezet onderwijs in de regio Eemland’. Dit formulier tekenen zij voor ‘gezien’.

Tussen 25 maart en 31 maart

Ouders kunnen hun kind(eren) tussen 25 maart en 31 maart 2024 aanmelden voor onze school.

9 en 11 april

We hebben ruimte voor 7 klassen: twee th-klassen en vijf hv-klassen. We kunnen niet altijd alle aangemelde leerlingen plaatsen. Op onze school heeft vooralsnog elk jaar een loting plaatsgevonden. Of dat dit jaar weer het geval is, weten wij op 4 april. Deze loting vindt plaats bij een notaris. De datum van aanmelden heeft hierop geen invloed. Ook wij kunnen hierop geen invloed uitoefenen. Dit jaar is de loting op 9 april. Mocht uw kind zijn uitgeloot dat ontvangt u uiterlijk op 11 april bericht. Tot en met 18 april kunt uw kind zich nog aanmelden voor een andere VO-school. Het Vathorst College maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort. Mocht uw zoon/dochter onverhoopt uitgeloot worden, dan plaatsen we uw kind, als het kan en u dit wenst, op een andere school binnen onze scholengroep waar nog plek is.
Vanaf deze dag vindt ook de warme overdracht met de basisschool plaats. Daarnaast wordt geïnventariseerd of er nog een plaatsingsgesprek nodig is. Dit geldt voor een beperkt aantal leerlingen. In dit gesprek inventariseren we of wij de ondersteuning kunnen bieden die de leerling nodig heeft.

10 juni

De leerling en zijn ouders ontvangen bericht over de definitieve plaatsing op de middelbare school.

3 juli

Op deze dag vindt onze beleefochtend plaats voor nieuwe leerlingen. De leerlingen ontmoeten dan hun klasgenoten en hun mentor(en).
Check de website Van Basis naar Brug voor meer informatie.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met onze leerlingenadministratie via administratie@vathorstcollege.nl

Open dag festival groep 8

Op dinsdag 13 februari en donderdag 15 februari 2024 organiseren wij open dagen. Je kan lesjes volgen en rondkijken in de school. Schrijf je in via de Open Dag App of via deze link.

Groep 7

Zit je in groep 7, neem dan ook alvast een kijkje via onze open dag app.

We zien je graag volgend jaar op één van onze open dagen.