Wereldgericht onderwijs

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen in de wereld. Daarom maken we elke dag weer de verbinding tussen hoofd, hart en handen. We laten onze leerlingen ontdekken hoe ze het beste uit zichzelf halen. Dat doen we door te inspireren en voeden met kunst. Door creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en onderzoeken te stimuleren, leren ze over hun waarden en talenten. Vervolgens kijken ze hoe dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan de wereld. Waar besteed je aandacht aan, en hoe verhoud jij je tot wat je ziet? Op die manier maken we samen de wereld een beetje duurzamer, democratischer, socialer en inclusiever. Kortom: we zorgen samen voor een mooiere wereld met ons wereldgerichte onderwijs.

Wereldgericht onderwijs

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen in de wereld. Daarom maken we elke dag weer de verbinding tussen hoofd, hart en handen. We laten onze leerlingen ontdekken hoe ze het beste uit zichzelf halen. Dat doen we door te inspireren en voeden met kunst. Door creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en onderzoeken te stimuleren, leren ze over hun waarden en talenten. Vervolgens kijken ze hoe dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan de wereld. Waar besteed je aandacht aan, en hoe verhoud jij je tot wat je ziet? Op die manier maken we samen de wereld een beetje duurzamer, democratischer, socialer en inclusiever. Kortom: we zorgen samen voor een mooiere wereld met ons wereldgerichte onderwijs.

Breakdance

Onze vier pijlers

We passen ons onderwijs aan op jouw behoeften, prikkelen je en nodigen je uit om goed te zijn voor anderen en je omgeving. Samen zorgen we voor een onvergetelijke tijd, waarin je leert wie je bent, wat je uit het leven wil halen en hoe je bij kunt dragen aan een mooie(re) wereld. Onze 4 pijlers geven aan hoe het leven bij ons eruit ziet. Dit is waar wij voor staan. Het is een uitwerking van onze visie op leren. Lees je mee?

Kunst en cultuur

Wat je zal opvallen, is dat onze school Kunst en Cultuur ademt. Overal waar je loopt zie je het kleurrijke interieur, toffe beeldende kunstprojecten en creatieve leerhuizen. En dat allemaal voor en door onze leerlingen. In alle vakdomeinen is deze pijler een rode draad, in denken, handelen én maken. Kunst biedt een andere blik op de alledaagse werkelijkheid. Maatschappelijke vraagstukken krijgen ineens andere oplossingen, omdat kunst je perspectief verandert. Diepere waarden zijn voelbaar en worden zichtbaar in theater, dans, muziek en beeldende kunst. Deze creatieve uitingen doen leerlingen onderzoeken, vorm en uiting geven aan gevoelens, en ze zetten aan tot denken en verbinden. Al onze docenten stimuleren deze creativiteit. Ze bespreken met leerlingen wat ze maken, wat ze ervan leren en wat hun volgende leerdoel is.

Op deze manier brengen wij onze leerlingen in contact met de wereld. Ze leren om zich via kunst kwetsbaar op te stellen en hun unieke stem en identiteit te uiten. Zo ontwikkelen ze zich tot mens. Een mens met opgebouwd zelfvertrouwen en mooie vaardigheden, zoals kritisch denken, samenwerken en verbeelden.

Digitaal leren

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen verantwoord leren meedraaien in een wereld waar iedereen digitaal verbonden is. Daarom werken onze leerlingen op een eigen laptop en bieden we lesmateriaal online aan. Digitaal leren ondersteunt het leerproces, omdat het online samenwerken vanaf iedere plaats mogelijk maakt. Het versterkt creativiteit en zelfverantwoordelijk leren. Ook kunnen we de leerlingen digitaal goed bijsturen tijdens het leren (formatief), wat we liever doen dan ze achteraf toetsen (summatief).

Daarnaast houden wij ons onderwijs zo actueel mogelijk dankzij digitaal leren. We houden de snel transformerende maatschappelijke ontwikkelingen bij en spelen hierop in. Zo experimenteren we met virtual reality en andere trends. We begeleiden onze docenten om hun eigen lesmaterialen digitaal te ontwerpen. Neem bijvoorbeeld de instructievideo’s, die de leerlingen zo vaak kunnen bekijken als ze willen. Zo hebben ze meer eigenaarschap over de leerstof. Ook via deze pijler leren we leerlingen om een eigen unieke plek te vinden in deze wereld. Digitaal gaan ze de verbinding met de wereld aan.

Zelfverantwoordelijk leren

Bij ons heb je als leerling de regie in handen. Docenten nemen ook de rol aan van coach, om de leerlingen zelf te laten ontdekken wat ze nodig hebben om verder te komen. Vervolgens stellen de leerlingen doelen voor hun eigen leerproces. Ze denken na over hoe ze deze doelen kunnen behalen. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag. Ze kiezen de (leer)strategie die het beste past, maken een planning en organiseren activiteiten om de doelen te behalen. Hierbij werken de leerlingen onderling veel samen. Ook leren ze om te reflecteren op hun handelen, kwaliteiten en gestelde doelen. Docenten helpen hierbij, door waarderende feedback, informatie en steun te geven. Dit alles bij elkaar noemen wij zelfverantwoordelijk leren.

Onze leerhuizen zijn hier speciaal voor ingericht. In deze structuur hebben de leerlingen veel keuzevrijheid. Waaraan ze werken, op welke plek, en op welk moment: dat bepalen zij. De digitale leermaterialen en docenten als coaches helpen hierbij. Op deze zelfverantwoordelijke manier, halen we het beste uit onze leerlingen.

Contextrijk leren

Om uiteindelijk je plek in de wereld te vinden, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk levensechte situaties ervaart. Daarom laten wij onze leerlingen hiermee kennismaken. Ze leren contextrijk en ervaringsgericht door vakoverstijgende opdrachten, het organiseren van evenementen, veldwerk, excursies en maatschappelijke stages. De leerlingen hebben ook hier veel keuzemogelijkheden, als het gaat om vorm en inhoud. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal maken ze kennis met omgangsvormen, tolerantie en verschillende culturen. We vinden het belangrijk leerlingen voor te bereiden op de internationale samenleving. Om dit te realiseren werken onze docenten nauw samen, over de grenzen van hun vakgebied heen.

Op deze manier ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en socialisatie. Ze vormen meer en meer hun eigen unieke persoonlijkheid, en leren hoe die de wereld een stukje mooier kan maken.

Wereldgericht onderwijs

Goed onderwijs legt de basis voor nu en later in de samenleving. Denk aan een vervolgopleiding, plek in de maatschappij en het werkzame leven. Praktische ervaring met samenleven speelt een grote rol in het succes van deze vervolgstappen. Daarom zijn we op school een werk- en leefgemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de moestuinen, koken voor andere leerlingen in de keuken, de leerlingenraden van de leerhuizen, de leerlingkrant, de Gender & Sexuality Alliance. We besteden daarnaast veel aandacht aan het actief participeren in de samenleving buiten de school. Denk bijvoorbeeld aan BuitenSchoolsLeren (BSL), toffe maatschappelijke stages en internationale projecten zoals uitwisselingen met leerlingen in het buitenland. Hiervoor mogen de leerlingen kiezen: gaan ze ervaring opdoen als vrijwilliger? Op reis om ervaring op te doen in een ander land (school/gastgezin/excursie)? Of kijken ze mee bij een bedrijf of beroepssector? Ze kunnen zelfs stage lopen op school als juniormentor. Zo hebben ze binnen no-time flink wat (internationale) sociale vaardigheden op zak, en onderzoeken ze welke rol goed bij hen past in onze maatschappij.

Wereldgericht onderwijs

Goed onderwijs legt de basis voor nu en later in de samenleving. Denk aan een vervolgopleiding, plek in de maatschappij en het werkzame leven. Praktische ervaring met samenleven speelt een grote rol in het succes van deze vervolgstappen. Daarom zijn we op school een werk- en leefgemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de moestuinen, koken voor andere leerlingen in de keuken, de leerlingenraden van de leerhuizen, de leerlingkrant, de Gender & Sexuality Alliance. We besteden daarnaast veel aandacht aan het actief participeren in de samenleving buiten de school. Denk bijvoorbeeld aan BuitenSchoolsLeren (BSL) en toffe maatschappelijke stages. Hiervoor mogen de leerlingen kiezen: gaan ze ervaring opdoen als vrijwilliger? Of kijken ze mee bij een bedrijf of beroepssector? Ze kunnen zelfs stage lopen op school als juniormentor. Zo hebben ze binnen no-time flink wat sociale vaardigheden op zak, en onderzoeken ze welke rol goed bij hen past in onze maatschappij.

Nieuwsgierigheid en Vertrouwen

Bij het Vathorst College kiezen we voor positiviteit. We geloven dat dit de leerlingen stimuleert, hoop geeft, nieuwsgierig maakt, het goede in leerlingen aanwakkert en laat iedereen in zichzelf geloven. Zo genieten we meer van het samen leven, samen werken en samen leren. De kleine afstand tussen de docenten en leerlingen, draagt daar ook aan bij. We hebben oprecht het beste met elkaar voor en stimuleren elkaar. Uiteindelijk streven we allemaal dezelfde doelen na.

We willen dat onze leerlingen leren op een manier die bij hen past. Natuurlijk mogen ze altijd en overal om hulp vragen. Of ze nou vragen hebben over hun planning, BSL of de thema’s en projecten die wekelijks aan bod komen: we luisteren naar ze. Hierbij mogen ze ook altijd hun mening geven. Door van zichzelf te laten horen en initiatief te nemen, leren ze het meest.

Kortom: we willen onze leerlingen veel dingen meegeven. Het gaat in ieder geval altijd om leerstof en vaardigheden waar ze niet alleen op school, maar juist ook daarbuiten wat aan hebben. Denk aan samenwerken, initiatief nemen, reageren op anderen en presenteren voor een groep. Samen halen we het beste uit onszelf, de ander en de wereld.

Nieuwsgierigheid en Vertrouwen

Bij het Vathorst College kiezen we voor positiviteit. We geloven dat dit de leerlingen stimuleert, hoop geeft, nieuwsgierig maakt, het goede in leerlingen aanwakkert en laat iedereen in zichzelf geloven. Zo genieten we meer van het samen leven, samen werken en samen leren. De kleine afstand tussen de docenten en leerlingen, draagt daar ook aan bij. We hebben oprecht het beste met elkaar voor en stimuleren elkaar. Uiteindelijk streven we allemaal dezelfde doelen na.

We willen dat onze leerlingen leren op een manier die bij hen past. Natuurlijk mogen ze altijd en overal om hulp vragen. Of ze nou vragen hebben over hun planning, BSL of de thema’s en projecten die wekelijks aan bod komen: we luisteren naar ze. Hierbij mogen ze ook altijd hun mening geven. Door van zichzelf te laten horen en initiatief te nemen, leren ze het meest.

Kortom: we willen onze leerlingen veel dingen meegeven. Het gaat in ieder geval altijd om leerstof en vaardigheden waar ze niet alleen op school, maar juist ook daarbuiten wat aan hebben. Denk aan samenwerken, initiatief nemen, reageren op anderen en presenteren voor een groep. Samen halen we het beste uit onszelf, de ander en de wereld.

Impressie

Aanmelden

We ontvangen je aanmelding voor de brugklas graag. Bekijk hier de wijze waarop je je aan kunt melden voor leerjaar 1 voor komend schooljaar 2024-2025.

Wil je graag instromen in leerjaar 2 of hoger, stuur dan een mail naar instroom@vathorstcollege.nl.

Groep 8

Jij zit in groep 8 en overweegt het Vathorst College als nieuw avontuur. Leuk! Check dan deze pagina, en ontdek wat je kan verwachten als je bij ons creatief komt leren en ontwikkelen.
Zit je in groep 7 neem dan alvast ook een kijkje in onze open dagen app.
We zien je graag volgend jaar op één van onze open dagen.