Samen Leren, Samen Leven
Terug
of lees meer
Kunsteducatie
Kunsteducatie

Kunst en cultuur zijn op het Vathorst College geen doel op zich, maar maken evenredig deel uit van het onderwijs. Binnen de kunstvakken leer je heel andere vaardigheden dan bij vakken als wiskunde, geschiedenis, Engels en scheikunde. Vaardigheden waarmee je jezelf op een andere manier leert uitdrukken, vaardigheden die je kunnen helpen in het werken op het leerhuis, en vaardigheden waar je ‘later’ veel profijt van kunt hebben, ook als je geen kunstenaar van beroep wordt. Daarom kiezen we ervoor om je de eerste drie jaar helemaal onder te dompelen in de kunstvakken. In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In jaar 2 volg je nog drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In de bovenbouw mag je een of twee kunstvakken naar keuze blijven volgen en examen in maken.
Iedere leerling bezoekt in de vierde klas in het kader van het van CKV diverse culturele activiteiten, maar daarnaast bezoeken we ook regelmatig met andere leerjaren muziek-, dans- en theatervoorstellingen en musea. Ook nodigen we kunstenaars uit voor optredens in het ICOON theater of in de klas. De meeste kosten van deze bezoeken worden bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.

Zelfverantwoordelijk
leren
Zelfverantwoordelijk leren

Op het Vathorst College gaan we natuurlijk voor bovengemiddelde resultaten en mooie diploma’s. Maar dat is niet alles, we gaan ook voor een persoonlijke ontwikkeling waarin jij jezelf leert kennen. Via de pijler Zelfverantwoordelijk Leren begeleiden we je om aan het roer te staan van jouw eigen leerproces. Je leert om je eigen doelen te stellen en weet hoe je deze kunt bereiken.

Je groeit in het nemen verantwoordelijkheid voor je werk en ontwikkeling. Je krijgt van ons richting, ruimte en ruggensteun. Met je docenten en mentor houd je goed in de gaten waar je behoefte aan hebt. Doordat je zelf keuzes maakt in je werk, leer je goed wat bij jou past. Daar zetten we vijf vaardigheden voor in: leerstrategieën toepassen, reflecteren, samenwerkend leren, regie nemen voor het eigen leerproces en studievaardigheden.

In de eerste plaats leer je hoe je je werk kunt organiseren en overzichtelijk kunt houden, dat noemen we leerstrategieën toepassen. Om te ontdekken wat je daarin al kunt en wat je nog moet leren is het belangrijk dat je leert reflecteren. Door te reflecteren leer je naar jezelf kijken en weet je steeds beter hoe je in elkaar steekt en wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

Door samenwerkend leren leer je te functioneren in een groep en samen te werken aan een goed eindresultaat. Daarbij ontdek je ook hoe je kunt leren van elkaar en welke kwaliteiten je kunt inzetten. Dé manier om sociale en communicatieve vaardigheden te laten groeien.

De vaardigheid regie nemen voor het eigen leerproces gaat over initiatief nemen en eigenaarschap. Je weet wat jij nodig hebt om te leren. Je leert keuzes maken en deze bijstellen als dat nodig is.

Op het moment dat je aan het werk gaat, wil je weten hoe je het beste kunt leren. Bijvoorbeeld: hoe leer jij die Franse woordjes? Hoe maak je een goede samenvatting? Hoe leer je voor een toets? Deze studievaardigheden heb je nodig om het leren tot een succes te maken. Studeren kun je leren! Als je ontdekt dat het leren lukt, krijg je meer plezier in je schoolwerk.

Al deze vaardigheden samen maken dat je weet van jezelf hoe jij leert en wat je daarbij nodig hebt. Je kunt jezelf sturen en bijsturen en je neemt de leiding over je eigen leerproces. Dat vinden wij belangrijk omdat je daarmee jezelf goed leert kennen en daar heb je je leven lang veel aan!

Thematisch leren
Thematisch Leren

In de onderbouw werken we met vakoverstijgende thema’s waarbij de vakken zoveel mogelijk geïntegreerd worden. De gekozen thema’s zijn prikkelend; soms roepen ze nieuwsgierigheid op, soms sluiten ze aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In een schooljaar zijn er zes thema’s. Elk thema duurt zes weken en in totaal zijn er achttien verschillende thema’s. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: Leonardo ziet ze vliegen, Duurzaamheid, Wie ben ik?, Schurken en Helden en Holland Sport. Het thema start altijd met een introductie waarbij we de leerlingen enthousiasmeren voor het onderwerp, daarna volgen deelprestaties die gezamenlijk leiden tot een eindprestatie. Tijdens de thema’s werken de leerlingen individueel of in themagroepjes. Sommige opdrachten vragen een gezamenlijke afsluiting van de klas. Binnen de thema’s hebben de leerlingen regelmatig de ruimte om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld over deelonderwerpen of presentatievormen.

In de bovenbouw is het programma nu rond het eindexamen opgebouwd. Er wordt op veel verschillende manier gewerkt, sommige vakken werken met boeken terwijl andere vakken met complexe opdrachten werken. Er zijn al een aantal vakoverstijgende opdrachten in de bovenbouw, in de toekomst willen we vakoverstijgend werken structureel gaan inzetten.

Digitaal leren
Digitaal leren

Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. Je werkt op een eigen laptop. Jouw docenten hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld. In ICOON kan je gebruikmaken van draadloos internet. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving. In de onderbouw worden weinig boeken gebruikt. In de bovenbouw heb je voor een goede examenvoorbereiding ook goede boeken nodig.
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Jij als leerling hebt misschien die kennis nog niet. Vandaar dat wij, docenten en leerlingen, werken aan mediawijsheid.

Maatschappelijk
betrokken
Maatschappelijk betrokken

Het Vathorst College wil je bewust maken van omgangsvormen in de maatschappij, tolerantie en verschillen in culturen. Daarom nemen wij de Maatschappelijke Stage en het BuitenSchools Leren (BSL) op in ons programma. In een schooljaar zijn er drie BSL-momenten: we starten het jaar met een introductie voor alle leerjaren en halverwege en aan het einde van het jaar ga je zoveel mogelijk met elkaar aan de slag met verschillende projecten. Hierbij horen ook reizen naar het buitenland, zoals een kennismaking met Parijs in jaar twee en meerdaagse buitenlandse reizen voor de eindexamenklassen: 4 vmbo-t naar Londen, 5 havo naar Berlijn en 6 vwo naar Barcelona. Alle excursies staan in het teken van meerdere vakken en er ligt een grote nadruk op het kennismaken met en ervaren van andere culturen.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we ook gestart met internationalisering. We vinden het belangrijk je voor te bereiden op de internationale samenleving en arbeidsmarkt en je toe te rusten met de benodigde internationale kennis en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het van belang dat je ervaart wat je kunt betekenen voor anderen in onze maatschappij. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Goed voor Elkaar’ waarin tweedejaarsleerlingen zich sterk maken voor een aantal regionale organisaties: ze koken bijvoorbeeld voor de daklozen en zamelen voedsel in voor de voedselbank. De leerlingen in jaar 4 organiseren allerlei activiteiten voor ouderen uit de wijk en leerlingen van een basisschool.
In verband met excursies en legitimatieplicht, zijn alle leerlingen verplicht over een
eigen ID-kaart of ander geldig reisdocument te beschikken.

Voor een voorbeeld van de projecten in de BSL week zie het volgende filmpje:

Kunsteducatie

Kunst en cultuur zijn op het Vathorst College geen doel op zich, maar maken evenredig deel uit van het onderwijs. Binnen de kunstvakken leer je heel andere vaardigheden dan bij vakken als wiskunde, geschiedenis, Engels en scheikunde. Vaardigheden waarmee je jezelf op een andere manier leert uitdrukken, vaardigheden die je kunnen helpen in het werken op het leerhuis, en vaardigheden waar je ‘later’ veel profijt van kunt hebben, ook als je geen kunstenaar van beroep wordt. Daarom kiezen we ervoor om je de eerste drie jaar helemaal onder te dompelen in de kunstvakken. In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In jaar 2 volg je nog drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In de bovenbouw mag je een of twee kunstvakken naar keuze blijven volgen en examen in maken.
Iedere leerling bezoekt in de vierde klas in het kader van het van CKV diverse culturele activiteiten, maar daarnaast bezoeken we ook regelmatig met andere leerjaren muziek-, dans- en theatervoorstellingen en musea. Ook nodigen we kunstenaars uit voor optredens in het ICOON theater of in de klas. De meeste kosten van deze bezoeken worden bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.

Zelfverantwoordelijk leren

Op het Vathorst College gaan we natuurlijk voor bovengemiddelde resultaten en mooie diploma’s. Maar dat is niet alles, we gaan ook voor een persoonlijke ontwikkeling waarin jij jezelf leert kennen. Via de pijler Zelfverantwoordelijk Leren begeleiden we je om aan het roer te staan van jouw eigen leerproces. Je leert om je eigen doelen te stellen en weet hoe je deze kunt bereiken.

Je groeit in het nemen verantwoordelijkheid voor je werk en ontwikkeling. Je krijgt van ons richting, ruimte en ruggensteun. Met je docenten en mentor houd je goed in de gaten waar je behoefte aan hebt. Doordat je zelf keuzes maakt in je werk, leer je goed wat bij jou past. Daar zetten we vijf vaardigheden voor in: leerstrategieën toepassen, reflecteren, samenwerkend leren, regie nemen voor het eigen leerproces en studievaardigheden.

In de eerste plaats leer je hoe je je werk kunt organiseren en overzichtelijk kunt houden, dat noemen we leerstrategieën toepassen. Om te ontdekken wat je daarin al kunt en wat je nog moet leren is het belangrijk dat je leert reflecteren. Door te reflecteren leer je naar jezelf kijken en weet je steeds beter hoe je in elkaar steekt en wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

Door samenwerkend leren leer je te functioneren in een groep en samen te werken aan een goed eindresultaat. Daarbij ontdek je ook hoe je kunt leren van elkaar en welke kwaliteiten je kunt inzetten. Dé manier om sociale en communicatieve vaardigheden te laten groeien.

De vaardigheid regie nemen voor het eigen leerproces gaat over initiatief nemen en eigenaarschap. Je weet wat jij nodig hebt om te leren. Je leert keuzes maken en deze bijstellen als dat nodig is.

Op het moment dat je aan het werk gaat, wil je weten hoe je het beste kunt leren. Bijvoorbeeld: hoe leer jij die Franse woordjes? Hoe maak je een goede samenvatting? Hoe leer je voor een toets? Deze studievaardigheden heb je nodig om het leren tot een succes te maken. Studeren kun je leren! Als je ontdekt dat het leren lukt, krijg je meer plezier in je schoolwerk.

Al deze vaardigheden samen maken dat je weet van jezelf hoe jij leert en wat je daarbij nodig hebt. Je kunt jezelf sturen en bijsturen en je neemt de leiding over je eigen leerproces. Dat vinden wij belangrijk omdat je daarmee jezelf goed leert kennen en daar heb je je leven lang veel aan!

Thematisch Leren

In de onderbouw werken we met vakoverstijgende thema’s waarbij de vakken zoveel mogelijk geïntegreerd worden. De gekozen thema’s zijn prikkelend; soms roepen ze nieuwsgierigheid op, soms sluiten ze aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In een schooljaar zijn er zes thema’s. Elk thema duurt zes weken en in totaal zijn er achttien verschillende thema’s. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: Leonardo ziet ze vliegen, Duurzaamheid, Wie ben ik?, Schurken en Helden en Holland Sport. Het thema start altijd met een introductie waarbij we de leerlingen enthousiasmeren voor het onderwerp, daarna volgen deelprestaties die gezamenlijk leiden tot een eindprestatie. Tijdens de thema’s werken de leerlingen individueel of in themagroepjes. Sommige opdrachten vragen een gezamenlijke afsluiting van de klas. Binnen de thema’s hebben de leerlingen regelmatig de ruimte om eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld over deelonderwerpen of presentatievormen.

In de bovenbouw is het programma nu rond het eindexamen opgebouwd. Er wordt op veel verschillende manier gewerkt, sommige vakken werken met boeken terwijl andere vakken met complexe opdrachten werken. Er zijn al een aantal vakoverstijgende opdrachten in de bovenbouw, in de toekomst willen we vakoverstijgend werken structureel gaan inzetten.

Digitaal leren

Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. Je werkt op een eigen laptop. Jouw docenten hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld. In ICOON kan je gebruikmaken van draadloos internet. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving. In de onderbouw worden weinig boeken gebruikt. In de bovenbouw heb je voor een goede examenvoorbereiding ook goede boeken nodig.
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Jij als leerling hebt misschien die kennis nog niet. Vandaar dat wij, docenten en leerlingen, werken aan mediawijsheid.

Maatschappelijk betrokken

Het Vathorst College wil je bewust maken van omgangsvormen in de maatschappij, tolerantie en verschillen in culturen. Daarom nemen wij de Maatschappelijke Stage en het BuitenSchools Leren (BSL) op in ons programma. In een schooljaar zijn er drie BSL-momenten: we starten het jaar met een introductie voor alle leerjaren en halverwege en aan het einde van het jaar ga je zoveel mogelijk met elkaar aan de slag met verschillende projecten. Hierbij horen ook reizen naar het buitenland, zoals een kennismaking met Parijs in jaar twee en meerdaagse buitenlandse reizen voor de eindexamenklassen: 4 vmbo-t naar Londen, 5 havo naar Berlijn en 6 vwo naar Barcelona. Alle excursies staan in het teken van meerdere vakken en er ligt een grote nadruk op het kennismaken met en ervaren van andere culturen.
In het schooljaar 2015-2016 zijn we ook gestart met internationalisering. We vinden het belangrijk je voor te bereiden op de internationale samenleving en arbeidsmarkt en je toe te rusten met de benodigde internationale kennis en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het van belang dat je ervaart wat je kunt betekenen voor anderen in onze maatschappij. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Goed voor Elkaar’ waarin tweedejaarsleerlingen zich sterk maken voor een aantal regionale organisaties: ze koken bijvoorbeeld voor de daklozen en zamelen voedsel in voor de voedselbank. De leerlingen in jaar 4 organiseren allerlei activiteiten voor ouderen uit de wijk en leerlingen van een basisschool.
In verband met excursies en legitimatieplicht, zijn alle leerlingen verplicht over een
eigen ID-kaart of ander geldig reisdocument te beschikken.

Voor een voorbeeld van de projecten in de BSL week zie het volgende filmpje:

Hoge tevredenheid ouders en leerlingen
Uitdaging
Uitdaging om je best te doen
Veiligheid
Schoolklimaat en veiligheid
Mening
Mening van de leerling telt
Evaline
'Omdat docenten in mij geloofden, begon ik in mezelf te geloven.'
Geïnteresseerd?
Contact
Open dagen Vathorst College
De open dagen zijn op woensdag 15 en donderdag 16 februari 2017. Klik hier om de flyer voor de open dagen van 2017 te bekijken.